‘Bio sam stavljen na nebesku vagu života i smrti’

— Goran Andrijanić, Glasnik Hoteći razgovarati o njegovoj iznimno duhovnoj i vrijednoj umjetnosti, bili smo u posjeti kršćanskom umjetniku Zdenku Kruliću. Nenadano, čuli smo o njegovu iskustvu susreta sa smrću i vizijama koje je pri tome imao. I njegove vizije i vrhunska umjetnička djela koja smo vidjeli, ostavili su nas u strahopoštovanju pred Bogom i … Pročitaj više …

error: Content is protected !!