Posvetna molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu

Posvetna molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu   Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja, Tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja … OpširnijePosvetna molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu

error: Content is protected !!