Uvjeti

Hvaljen Isus i Marija!

Sukladno čl. 32. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kako stoji:
“Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave. To bi moglo obuhvaćati označivanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavaka usluga informacijskog društva ili drugu izjavu ili ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da ispitanik prihvaća predloženu obradu svojih osobnih podataka. Šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti stoga se ne bi smjeli smatrati privolom. Privola bi trebala obuhvatiti sve aktivnosti obrade koje se obavljaju u istu svrhu ili svrhe. Kada obrada ima višestruke svrhe, privolu bi trebalo dati za sve njih. Ako se privola ispitanika treba dati nakon zahtjeva upućenog elektroničkim putem, taj zahtjev mora biti jasan, jezgrovit i ne smije nepotrebno ometati upotrebu usluge za koju se upotrebljava”.

Kako bi se potpuno zaštitili podaci osoba koje daju svoje ime i e-mail adresu za stavljanje molitvene nakane na molitveni zid, potrebno ih je obavijestiti o tome u koje će se svrhe koristiti njihovi podaci, a uz to je potrebno omogućiti im da daju svoju privolu na takav način korištenja njihovih osobnih podataka.

Osobni podaci s adresom za nas su povjerljivi, koristimo ih samo za našu komunikaciju s čitateljima, pretplatnicima i privatnim osobama, i jamčimo da se isti nikome ne prenose niti se ne objavljuju.
Glasnik nikome ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica.

Hrvatska Pokrajina Družbe Isusove, Palmotićeva 31, 10 000 Zagreb, koristit će ove podatke isključivo u svrhu slanja potvrde o primitku molitvene nakane u obliku automatizirane poruke koja sadrži i informacije o mogućnosti i načinima pretplate na Glasnik Srca Isusova i Marijina.
Osobni podaci neće se upotrebljavati niti u jednu drugu svrhu osim navedene.
Ukoliko se slažete s ovim načinom korištenja Vaših podataka, molimo da označite Vaš pristanak klikom na kućicu “Pošalji molitvu”.

Svako dobro i Božji Blagoslov!

Glasnik Srca Isusova i Marijina

error: Content is protected !!