P. Mijo Nikić: Evo kako vjera doprinosi našem zdravlju

— Mijo Nikić, SJ – Glasnik

Vjera traži od osobe da živi zdravi način života.

Foto: Pixabay.com

Vjera je potrebna prije svega za spasenje. Nitko se ne može svidjeti Bogu bez vjere, uči nas Sveto pismo. No, dobro je znati da vjera može odigrati važnu ulogu i u održavanju pa i povratku izgubljenoga zdravlja. Vjera pomaže u prevenciji alkoholizma, bolesti ovisnosti, suicidalnog ponašanja,  anksioznih i depresivnih poremećaja i drugih bolesti. Vjera je odlična prevencija bolesti jer ona od čovjeka traži da živi razborito, da čuva svoje zdravlje kako bi mogao ostvariti Božji plan. Poznato je da mnoge bolesti dolaze upravo zbog nerazboritog načina življenja. Vjera je najbolja brana mnogim zaraznim bolestima koje se prenose nerazboritim načinom seksualnog (izvanbračnog) života, jer ona opominje čovjeka da je on odgovoran za svoj i tuđi život pred Bogom i ljudima. Vjera traži od osobe da živi zdravi način života.

Vjera u liječenju bolesti

Bolest ne dolazi od Boga i nije kazna Božja za grijehe. Živeći nerazborito, čovjek sam sebe kažnjava navlačeći na se razne bolesti. Bolest nastaje kada se udaljimo od Božjih zakona i ona onda služi kao opomena i poticaj da nešto moramo mijenjati u svojemu odnosu prema sebi, drugima, životu općenito. “Bolest je zov istine” – rekao je jedan mudrac. Hauxley je jednom kazao da je trećina, manje ili više, sve patnje koju osoba mora podnijeti – neizbježna. Ostale dvije trećine sve patnje naš su vlastiti proizvod. Bolest je prigoda da se Bog proslavi u nama ako vjerujemo. U liječenju bolesti vjera nam pomaže tako što nas uvjeri da u svojoj patnji nismo osamljeni, nego da ima netko tko zna kako mi patimo. Papa Ivan XXIII. znao je govoriti: “Bog zna da sam sada ovdje i kako mi je, i to mi je dovoljno”. Prema tome, već samo to uvjerenje da Bog zna za moju bolest i patnju može probuditi u osobi nadu da će dobri i svemoćni Bog intervenirati i udijeliti zdravlje. U svakoj bolesti čovjek bi trebao nešto naučiti. S tim u vezi prof. Tomislav Ivančić kaže: “U bolesti se čovjek mora svakako zapitati što će raditi kada ozdravi. Hoćeš li biti bolji, drukčiji, živjeti kvalitetnije? Ako budeš bio isti kao do sada zašto bi onda trebao ozdraviti? Pa da i ozdraviš, brzo ćeš opet uletjeti u bolest ako ne promijeniš stav i način života”. Upravo nas vjera potiče da se tako postavimo prema životu i bolesti.

Pošalji molitvu preko molitvenog zida na oltar bazilike Srca Isusova da ti Gospodin ojača vjeru i podari zdravlje duše i tijela. Tvoja molitva će u petak biti prikazana na sv. misi.

(ako si na mobitelu vidi ispod, klikni na crveni gumb i otvorit će se molitveni zid na koji napišeš i pošalješ molitvu)

error: Content is protected !!