Molitva dnevnog prikazanja

Molitva dnevnog prikazanja

 

Presveta Djevice marijo, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli i djela.

Raspolaži samnom i sa svim što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje sveg svijeta.

Bezgrešna moja Majko pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog obećanja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.

Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetog! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu vrši volja Božja!

Svakog petka se na nakane čitatelja Glasnika Srca Isusova prikazuje sveta misa u Nacionalnom svetištu Srca Isusova u bazilici u Zagrebu.

Svoju molitvenu nakanu možeš poslati preko molitvenog zida, a mi ćemo je odnijeti na oltar Bazilike (ako si na mobitelu, vidi ispod).

Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva, Srce Isusovo, Pobožnost, Vjera, molitva,, Glasnik Srca Isuova i Marijina, Srce Isusovo, Srce Marijino, vjera, kršćanstvo, molitva, apostolat
error: Content is protected !!