Litanije Prečistom Srcu Marijinu

LITANIJE PREČISTOM SRCU MARIJINU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože! smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta Bože! smiluj nam se
Duše Sveti Bože! smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože! smiluj nam se

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, moli za nas!
Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, moli za nas!
Srce Marijino, svake milosti i kreposti puno, moli za nas!
Srce Marijino, pravilo svetosti, moli za nas!
Srce Marijino, što je bilo dionikom svih otajstava svoga Sina, moli za nas!
Srce Marijino, što je po otajstvenom navještenju postalo stanom Božjim, moli za nas!
Srce Marijino, što je po otajstvenom pohodu obasuto novim milostima, moli za nas!
Srce Marijino, što te je najuža prisutnost utjelovljene Riječi u tebi devet mjeseci veselila, moli za nas!
Srce Marijino, što je u porodu Isusa svoga Sina, neizrecivim veseljem bilo natopljeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je u prikazanju svoga Sina u hramu, po Šimunovu proroštvu mačem bilo probodeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je zbog izgubijenog Sina tri dana bilo jako rascviljeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je zbog, nađenoga Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je svih Isusovih muka posebice dionikom bilo, moli za nas!
Srce Marijino, što je od posljednje večere u presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, moli za nas!
Srce Marijino. što je zbog Isusova rastanka bilo jako ražalošćeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom vrtu bilo duboko rastuženo, moli za nas!
Srce Marijino, što se zajedno sa svojim Sinom krvlju znojilo, moli za nas!
Srce Marijino, što je zajedno sa presvetim licem Isusovim bilo isćuškano, izudarano i popljuvano, moli za nas!
Srce Marijino, što je u šibanju nevinoga Isusa isto tolikim ranama bilo ranjeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je bremenom Isusova križa bilo opterećeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je s raspetim Sinom također na križu bilo opterećeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je u smrti svoga Sina blizu Križa morem muka bilo obliveno, moli za nas!
Srce Marijino, što je zajedno s presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom skupa bilo u grob položeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je u Isusovu uskrsnuću od radosti opet oživjelo, moli za nas!
Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću neizrecivom slašću bilo napunjeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je u silasku Duha Svetoga novim obiljem milosti bilo obasuto, moli za nas!
Srce Marijino, što je u svom slavnom Uznesenju nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, moli za nas!
Srce Marijino, što je na Nebu krunom Majke Božje Kraljicom svemira bilo okrunjeno, moli za nas!
Srce Marijino, čudo Srca Isusova, moli za nas!
Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova, moli za nas!
Srce Marijino, utjeho Srca Isusova, moli za nas!
Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti, moli za nas!
Srce Marijino, slavo kraljevske kćeri, moli za nas!
Srce Marijino, blago svetosti, moli za nas!
Srce Marijino, sliko dobrote Božje, moli za nas!
Srce Marijino, posrednice svih milosti, moli za nas!
Srce Marijino, zdravlie bolesnika, moli za nas!
Srce Marijino, utjeho svih nevoljinika, moli za nas!
Srce Marijino, utočište grešnika, moli za nas!
Srce Marijino, ufanje i slatka obrano Crkve, moli za nas!
Srce Marijino. srce Majke Crkve, moli za nas!
Srce Marijino, štite vojujuće Crkve, moli za nas!
Srce Marijino, jakosti umirućih, moli za nas!
Srce Marijino, rashlado duša u čistilištu, moli za nas!
Srce Marijino, radosti Anđela i Svetih, moli za nas!
Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, moli za nas!
Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavome svijetu, moli za nas!
Srce Marijino, izabrani stane Duha Svetoga, moli za nas!
Srce Marijino, milino ljubavi svoga Sina, moli za nas!
Srce Marijino, srce po Srcu vječnoga Oca, moli za nas!
Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta, moli za nas!
Srce Marijino, blagoslovljeno u vijeke, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta. smiluj nam se Gospodine!

Pomolimo se:
Svemogući vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvome Srcu živjeti, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva, Srce Isusovo, Pobožnost, Vjera, molitva,, Glasnik Srca Isuova i Marijina, Srce Isusovo, Srce Marijino, vjera, kršćanstvo, molitva, apostolat

Svakog petka se na nakane čitatelja Glasnika Srca Isusova prikazuje sveta misa u Nacionalnom svetištu Srca Isusova u bazilici u Zagrebu.

Svoju molitvenu nakanu možeš poslati preko molitvenog zida, a mi ćemo je odnijeti na oltar Bazilike (ako si na mobitelu, vidi ispod).

error: Content is protected !!